Fagenes relevans og sentrale verdierTeknologi og forskningslære (TNF01‑02)