Teknologi og forskningslære (TNF01‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier