Teknologi og forskningslære (TNF01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teknologi og forskningslære X

 • bruke
  kravspesifikasjon og arbeidstegninger i arbeid med å utvikle
  og teste funksjonelle produkter
 • utvikle
  og teste et produkt som inneholder en mikrokontroller, og vurdere
  muligheter for utvidelser og forbedringer
 • analysere
  datamateriale fra forsøk og reflektere
  over og teste om usikkerheten kan reduseres
 • bruke
  kvantitativ metode i forsøk og vurdere
  påliteligheten til resultatene
 • drøfte
  etiske problemstillinger knyttet til teknologisk utvikling
 • utforske
  hvordan en virksomhet arbeider med teknologi, og gjøre rede for
  virksomheten i et bærekraftsperspektiv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering