Teknologi og forskningslære (TNF01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teknologi og forskningslære X

  • bruke kravspesifikasjon og arbeidstegninger i arbeid med å utvikle og teste funksjonelle produkter
  • utvikle og teste et produkt som inneholder en mikrokontroller, og vurdere muligheter for utvidelser og forbedringer
  • analysere datamateriale fra forsøk og reflektere over og teste om usikkerheten kan reduseres
  • bruke kvantitativ metode i forsøk og vurdere påliteligheten til resultatene
  • drøfte etiske problemstillinger knyttet til teknologisk utvikling
  • utforske hvordan en virksomhet arbeider med teknologi, og gjøre rede for virksomheten i et bærekraftsperspektiv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering