Teknologi og forskningslære (TNF01‑02)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Teknologi og forskningslære X (kompetansemål)

Teknologi og forskningslære 1 (kompetansemål)

Kommende versjon

Teknologi og forskningslære 2 (kompetansemål)