Teknologi og forskningslære (TNF01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teknologi og forskningslære 1

 • bruke
  kravspesifikasjon og arbeidstegninger i arbeid med å
  utvikle
  og teste funksjonelle produkter
 • utvikle
  og teste et produkt som inneholder en mikrokontroller, og
  vurdere
  muligheter for utvidelser og forbedringer
 • utforske
  og
  bruke
  analoge og digitale signaler fra sensorer og
  beskrive
  sensorenes ulike bruksområder
 • designe og lage et produkt som produserer empiriske data og
  presentere
  funn fra eget datamateriale
 • analysere
  datamateriale fra forsøk og
  reflektere
  over og teste om usikkerheten kan reduseres
 • bruke
  kvantitativ metode i forsøk og
  vurdere
  påliteligheten til resultatene
 • beskrive
  historisk utvikling av og virkemåten til et teknologisk produkt, og
  drøfte
  samfunnsnytten av dette
 • drøfte
  etiske problemstillinger knyttet til teknologisk utvikling
 • utforske
  hvordan en virksomhet arbeider med teknologi, og
  gjøre rede for
  virksomheten i et bærekraftsperspektiv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering