Vg2 tømrer (TMF02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter materialegenskaper, varmeisolering og tetting

 • gjøre rede for
  trevirkets oppbygning og kontrollere fuktighet i trekonstruksjoner
 • gjøre rede for
  og utforske
  varmetransporten i materialer og konstruksjoner
 • gjøre rede for
  årsaker til dårlig inneklima og bygningsskader og vurdere
  tiltak
 • velge løsninger for, isolere og tette klimaskallet
 • vurdere
  og utforske
  materialenes egenskaper og bruksområder
 • identifisere ulike typer byggeskikker og stilarter og gjøre rede for
  hvordan tradisjonelle arbeidsmetoder tar vare på fagets egenart og kulturarv
 • gjøre rede for
  og bygge lyddempende og brannhemmende konstruksjoner
 • gjøre rede for
  materialbruk og byggemetoder i eldre bygningsmasse og drøfte
  forskjellene mellom fredet og vernet kulturminne
 • drøfte
  hvilke egenskaper ved ulike materialer som kan bidra til et helsefremmende inneklima

Underveisvurdering

Standpunktvurdering