Vg2 tømrer (TMF02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vinduer, dører og innvendig arbeid

 • planlegge
  , kontrollere og dokumentere
  eget arbeid og vurdere
  konsekvensen av avvik i bygningsdelen
 • montere, fore og beliste vinduer og dører, og gjøre rede for
  hvordan luft-, fukt- og varmetransport påvirker bygningsdelen
 • legge tregulv og gulv av sammensatte materialer og gjøre rede for
  materialenes fuktinnhold og lydgjennomgang
 • montere ulike typer kledning, innredning og listverk og gjøre rede for
  kvaliteten på materialene

Underveisvurdering

Standpunktvurdering