Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
TIP1006Produksjon og tenester
TIP1007Konstruksjons- og styringsteknikk
TIP1008Produktivitet og kvalitetsstyring
TIP1009Tverrfagleg eksamen, teknologi- og industrifag, privatistar