Sámi historjá ja servodat (SHS01‑03)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá sámi historjá ja servodat 1

 • suokkardit
  ekonomalaš, sosiálalaš, politihkalaš ja kultuvrralaš diliid iešguđet álbmotčearddain Sámis, ja ságaskuššat sujaid iešguđet álbmotčearddaid deaivvademiide ja daid deaivvademiid váikkuhusaid
 • ságaskuššat mo ja manne sámi mánáidbajásgeassin lea rievdan, ja
  reflekteret
   dan birra mo bargojuogadeapmi sohkabeliid gaskka sámi servodagas lea
 • reflekteret
  dan ektui mo iešguđetperspektiivvat leat báidnán ja báidnet eamiálbmotdutkama
 • selvehit
  resursaávkkástallamiid ja eallinvugiid rievdamiid Sámis, bivdoservodaga rájes otnážii, ja ságaskuššat dán ovdáneami váikkuhusaid
 • ságaskuššat iešválljejuvvon sámi servodatfágalaš fáttá gos geavaha iešguđetlágan gálduid
 • buohtastahttit
  mo iešguđet sámi guovlluid sámi árbevierut ja árvvut ovdanbuktojit iešguđet njálmmálaš ja čálalaš gálduin
 • válddahit
  iešguđet teoriijaid dan birra gos sápmelaččat leat vuolgán ja
  reflekteret
  dan birra mo lea dovdat iežas ja earáid identitehta
 • selvehit
  muhtun sámi kulturalbmanahttima ja
  reflekteret
  dan ektui mo eará kultuvrrat leat váikkuhan dasa
 • suokkardit
  oskku ja máilmmioainnuid sámi servodagas ja
  buohtastahttit
  daid eará oskkuiguin ja máilmmioainnuiguin
 • válddahit
  iešguđet ealáskahttinproseassaid Sámis ja
  reflekteret
  dan ektui mo dat váikkuhit sápmelaččaid otná dili
 • analyseret
  iešguđet sujaid demográfalaš rievdadusaide Sámis, ja ságaskuššat makkár váikkuhusat leat ja leat leamašan ovttaskasolbmui ja servodahkii ja guoddevaš ovdáneapmái
 • selvehit
  nationálastáhtaid eamiálbmotpolitihkka Sámis ja
  buohtastahttit
  dan politihkain mii fievrreduvvo eará eamiálbmogiid guovdu

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan