Studerenráhkkanahtti oahppoprográmmat

CeahkkiTiimmat oktiibuot
Samisk historie og samfunn 1140
Samisk historie og samfunn 2140