Undring og utforsking

Tilknytte kompetansemål

Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking

Tilknytte kompetansemål

Medborgarskap og berekraftig utvikling

Tilknytte kompetansemål

Identitet og livsmeistring

Tilknytte kompetansemål