Samfunnsfag samisk (SAF02‑04)
Kjerneelementer

Undring og utforsking

Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger

Demokratiforståelse og deltakelse

Bærekraftige samfunn

Identitetsutvikling og fellesskap