Samfunnsfag samisk (SAF02‑04)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister