Samfunnsfag samisk (SAF02‑04)
Timetall

Barnetrinnet

TrinnTimer totalt
1.–7. trinn385 timer

Ungdomstrinnet

TrinnTimer totalt
8.–10. trinn249 timer