Rettslære (RTL01‑04)
Grunnleggjande ferdigheiter

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheiter