Grunnleggjande ferdigheiterRettslære (RTL01‑04)

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheiter