Rettslære (RTL01‑04)
Fagrelevans og sentrale verdiar