Rettslære (RTL01‑04)
Timetal

Studieførebuande utdanningsprogram

TrinnTimar totalt
Rettslære 1140
Rettslære 2140