Ii mihkkege válljejuvvon

Oskkuid ja eallinoainnuid dovdan

Oskkuid ja eallinoainnuid suokkardeapmi iešguđetlágan metodaiguin

Eksistensiála gažaldagaid ja vástádusaid suokkardeapmi

Máhttit oaidnit earáid perspektiivvaid

Ehtalaš reflekšuvdna