Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), samisk plan (RLE02‑03)