KRLE samisk (RLE02‑03)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister