KRLE samisk (RLE02‑03)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner