Psykologi (PSY01‑03)
Kjerneelementer

Tanker, emosjoner og atferd

Menneskelig utvikling og samspill

Vitenskapelig og kritisk tenkning