Psykologi (PSY01‑03)
Timetall

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Psykologi 1140
Psykologi 2140