Fagenes relevans og sentrale verdierFremmedspråk programfag (PSP01‑02)