Fremmedspråk programfag (PSP01‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier