Gyldighet og innføringFremmedspråk programfag (PSP01‑02)

Gjeldende versjon

Nivå I (kompetansemål)

Nivå II (kompetansemål)

Kommende versjon

Nivå III (kompetansemål)