Gyldighet og innføringFremmedspråk programfag (PSP01‑02)

Kommende versjon

Nivå I (kompetansemål)

Nivå II (kompetansemål)

Nivå III (kompetansemål)