Fremmedspråk programfag (PSP01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Denne læreplanen er ikke lenger gyldig

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter nivå I

  • lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner
  • delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner
  • muntlig fortelle om dagligliv og opplevelser og uttrykke meninger, også spontant
  • lese og forstå tilpassede og enklere autentiske tekster om personlige og dagligdagse emner
  • skrive enkle tekster om dagligliv og opplevelser som forteller, beskriver og informerer, med og uten hjelpemidler
  • bruke enkle språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte
  • bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen
  • utforske og beskrive levemåter, tradisjoner og geografi i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn
  • utforske og beskrive kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, og gi uttrykk for egne opplevelser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering