Fremmedspråk programfag (PSP01‑02)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister