Fremmedspråk programfag (PSP01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Denne læreplanen er ikke lenger gyldig

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter nivå II

 • lytte til og forstå
  tydelig tale om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker
 • samtale i en rekke dagligdagse situasjoner om kjente og faglig relevante emner
 • muntlig forklare faglig relevante emner, skildre opplevelser, hendelser og planer, og begrunne meninger, også spontant
 • lese og forstå
  ulike typer tekster, også autentiske, om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker
 • skrive ulike teksttyper om personlige og faglig relevante emner, og uttrykke og begrunne egne meninger, med og uten hjelpemidler
 • bruke
  grunnleggende språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte
 • bruke
  relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen
 • utforske
  og gjøre rede for
  mangfold, samfunnsforhold og historiske hendelser i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn
 • utforske
  og presentere
  kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, og gjøre rede for
  egne opplevelser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering