Sosiologi og sosialantropologi (POS04‑01)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Samfunnsvitenskapelig metode og kildebruk

Sosialisering og medborgerskap

Kulturforståelse og interkulturell kompetanse

Sosiale strukturer, aktører og handling