Sosiologi og sosialantropologi (POS04‑01)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister