Samfunnsgeografi (POS03‑01)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Samfunnsgeografisk metode og teknologi

Befolkning og geografisk mobilitet

Planlegging og ressursforvaltning

Globalisering og bærekraftig utvikling