Samfunnsgeografi (POS03‑01)
Gyldighet og innføring