Samfunnsgeografi (POS03‑01)
Fagets relevans og sentrale verdier