Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • lytte til tekster fra norsk og samisk litteratur på norsk og uttrykke tekstopplevelser på kreative måter
  • lese med sammenheng og forståelse
  • arbeide kreativt med rim, rytme og stavelser
  • kombinere tekst og muntlige uttrykksformer på lekende og utforskende måter i samhandling med andre
  • bruke noen lese- og skrivestrategier i arbeid med å lære norsk
  • bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
  • skrive setninger på norsk, med store og små bokstaver og med punktum, spørsmålstegn og utropstegn, for hånd og med tastatur
  • vurdere egne og andres tekster og gi innspill ut fra kriterier
  • samtale om og sammenligne norske og samiske språklyder og bokstaver
  • samtale om egen tospråklighet og om hvordan norsk og samisk brukes i egen hverdag

Underveisvurdering