Næringslivsøkonomi (NOK02‑03)
Kjerneelementer

Økonomisk virksomhet

Økonomisk analyse

Ledelse og bærekraftig verdiskaping