Næringslivsøkonomi (NOK02‑03)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Økonomisk virksomhet

Økonomisk analyse

Ledelse og bærekraftig verdiskaping