Næringslivsøkonomi (NOK02‑03)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Økonomistyring (kompetansemål)

Kommende versjon

Økonomi og ledelse (kompetansemål)