Gyldighet og innføringNæringslivsøkonomi (NOK02‑03)

Gjeldende versjon

Økonomistyring (kompetansemål)

Kommende versjon

Økonomi og ledelse (kompetansemål)