Næringslivsøkonomi (NOK02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter økonomistyring

 • velge og
  bruke
  økonomiske modeller til å bearbeide og beregne økonomiske størrelser
 • utforske
  og
  presentere
  dagsaktuelle næringslivsøkonomiske temaer eller problemstillinger
 • vurdere
  og velge selskapsform ut fra ansvar og risiko
 • gjøre rede for
  regnskapsførerens autorisasjonsplikt, krav til revisor og revisors rolle
 • føre sentrale bilag, foreta og registrere årsoppgjørsdisposisjoner, avslutte regnskapet for et enkeltpersonforetak og
  presentere
  regnskapet i samsvar med gjeldende regelverk
 • vurdere
  hvordan endringer i regnskapsposter påvirker resultat og balanse
 • gjennomføre
  regnskapsanalyse og
  vurdere
  og
  sammenligne
  lønnsomhet, likviditet og finansiering med tidligere år og med virksomheter i samme bransje
 • vurdere
  ulike metoder for priskalkulasjon i handelsbedrifter og fastsette pris på produkt
 • gjøre rede for
  formålet med budsjettering og utarbeide og
  vurdere
  resultatbudsjett og enkelt likviditetsbudsjett
 • gjennomføre
  budsjettkontroll og
  analysere
  avvik med betydning for virksomheten
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan ny teknologi og automatisering kan bidra til innovasjon og nye forretningsmodeller som er bærekraftige
 • gjøre rede for
  virksomheters interessegrupper og samfunnsansvar og
  reflektere
  over virksomheters rolle i samfunnet lokalt og globalt

Underveisvurdering

Standpunktvurdering