Næringslivsøkonomi (NOK02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter økonomistyring

 • velge og bruke økonomiske modeller til å bearbeide og beregne økonomiske størrelser
 • utforske og presentere dagsaktuelle næringslivsøkonomiske temaer eller problemstillinger
 • vurdere og velge selskapsform ut fra ansvar og risiko
 • gjøre rede for regnskapsførerens autorisasjonsplikt, krav til revisor og revisors rolle
 • føre sentrale bilag, foreta og registrere årsoppgjørsdisposisjoner, avslutte regnskapet for et enkeltpersonforetak og presentere regnskapet i samsvar med gjeldende regelverk
 • vurdere hvordan endringer i regnskapsposter påvirker resultat og balanse
 • gjennomføre regnskapsanalyse og vurdere og sammenligne lønnsomhet, likviditet og finansiering med tidligere år og med virksomheter i samme bransje
 • vurdere ulike metoder for priskalkulasjon i handelsbedrifter og fastsette pris på produkt
 • gjøre rede for formålet med budsjettering og utarbeide og vurdere resultatbudsjett og enkelt likviditetsbudsjett
 • gjennomføre budsjettkontroll og analysere avvik med betydning for virksomheten
 • utforske og reflektere over hvordan ny teknologi og automatisering kan bidra til innovasjon og nye forretningsmodeller som er bærekraftige
 • gjøre rede for virksomheters interessegrupper og samfunnsansvar og reflektere over virksomheters rolle i samfunnet lokalt og globalt

Underveisvurdering

Standpunktvurdering