Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 helse- og oppvekstfag

 • utforske
  en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere
  funn og argumentere for valg av metoder
 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
 • utforske
  og presentere
  teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere
  den i et bærekraftsperspektiv
 • drøfte
  aktuelle spørsmål om helse og livsstil, inkludert samisk folkemedisin, og vurdere
  pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
 • gjøre rede for
  funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 • utforske
  egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for eget utdanningsprogram
 • drøfte
  hvilken betydning mikroorganismer har for kropp og helse

Underveisvurdering

Standpunktvurdering