Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
  • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem
  • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser
  • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper
  • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
  • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre
  • delta i høsting og bruk av naturen (ávkkástallan) til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og samtale om skikker og merkedager knyttet til høsting og bruk av naturen
  • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året
  • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
  • gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer

Underveisvurdering