Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
NAB1005Naturbasert produksjon og tenesteyting
NAB1006Naturbasert næringsaktivitet
NAB1007Tverrfagleg eksamen, naturbruk, privatistar