Musikk i perspektiv (MUS06‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter musikk i perspektiv 1

  • beskrive kjennetegn og virkemidler i musikkeksempler fra ulike sjangre, inkludert norsk og samisk folkemusikk
  • reflektere over sentrale musikalske utviklingstrekk og musikkens funksjoner for individet og samfunnet
  • drøfte musikktradisjoners historiske betydning i demokratiske prosesser og for kulturell identitetsdanning
  • drøfte musikkens rolle og betydning for menneskers følelsesliv, sosiale relasjoner og identitet
  • utforske og reflektere over hvordan natur, menneske, ressursbruk og samfunn kommer til uttrykk i ulike musikkformer
  • identifisere og beskrive musikkens elementer ved bruk av fagbegreper, med utgangspunkt i noterte og klingende musikkeksempler
  • memorere, utføre og sette ord på rytmiske og tonale elementer i musikk fra ulike sjangre ved å bruke gehør
  • lese notert musikk og notere musikalske elementer fra ulike sjangre ved å bruke gehør

Underveisvurdering

Standpunktvurdering