Musikk i perspektiv (MUS06‑02)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister