Musikk i perspektiv (MUS06‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier