Musikk, dans og drama (MDD01‑02)
Kjerneelementer

Sceniske prosesser og produksjoner

Improvisasjon

Stemmebruk

Fysisk uttrykk