Musikk, dans og drama (MDD01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • planlegge, gjennomføre og vurdere tverrkunstneriske sceniske prosesser og framføringer
  • utforske, utøve og formidle tverrkunstneriske uttrykk og ta ansvar for felles prosesser og framføringer
  • bruke kunnskap om joik og samisk fortellertradisjon og om norsk folkemusikk og folkedans i formidlingsarbeid
  • bruke kunnskap om form, struktur og dynamiske komponenter i skapende aktivitet
  • vise tilstedeværelse, lytte og gi respons gjennom musikalske, danseriske og dramatisk uttrykk i improvisasjon og formidling
  • utforske teksformidling, lydlek og sang i utøving, og reflektere over stemmens muligheter
  • utforske dans og fysiske uttrykk i utøving, og reflektere over kroppens muligheter i bevegelse
  • skape kunstneriske uttrykk som tar opp samfunnsutfordringer og reflektere over ytringsfrihetens muligheter og grenser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering