Grunnleggende ferdigheterMusikk, dans og drama (MDD01‑02)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter