Musikk, dans og drama (MDD01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier