Fagets relevans og sentrale verdierMusikk, dans og drama (MDD01‑02)