Læreplan i matematikk for samfunnsfag (matematikk S) (MAT04‑02)