KjerneelementerMatematikk R (MAT03‑02)

Utforsking og problemløsing

Modellering og anvendelser

Resonnering og argumentasjon

Representasjon og kommunikasjon

Abstraksjon og generalisering

Matematiske kunnskapsområder