Fagenes relevans og sentrale verdierMatematikk R (MAT03‑02)