Matematikk R (MAT03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk R2

 • utforske
  egenskaper ved ulike rekker og gjøre rede for
  praktiske anvendelser av egenskaper ved rekker
 • utforske
  rekursive sammenhenger ved å bruke
  programmering og presentere
  egne framgangsmåter
 • gjøre rede for
  integral som en grenseverdi av en følge av summer, og tolke
  betydningen av denne grenseverdien i ulike situasjoner
 • gjøre rede for
  analysens fundamentalteorem og gjøre rede for
  konsekvenser av teoremet
 • utvikle
  algoritmer for å beregne integraler numerisk, og bruke
  programmering til å utføre algoritmene
 • gi eksempler på ulike situasjoner som kan modelleres ved å bruke
  ulike matematiske funksjoner, og modellere og analysere
  slike situasjoner ved å bruke
  reelle datasett
 • anvende
  derivasjon og integrasjon til å analysere
  og tolke
  egne matematiske modeller av reelle datasett
 • analysere
  og tolke
  ulike funksjoner ved å bruke
  derivasjon og integrasjon, og anvende
  integrasjon til å beregne ulike mål av omdreiningslegemer
 • anvende
  parameterframstillinger til kurver og bruke
  parameterframstillinger til å løse naturvitenskapelige problemer inkludert problemer knyttet til fart og akselerasjon
 • utforske
  og forstå
  regneregler for vektorer i rommet, og bruke
  vektorer til å beregne ulike størrelser i rommet
 • utforske
  egenskaper ved radianer og trigonometriske funksjoner og identiteter og anvende
  disse egenskapene til å løse praktiske problemer
 • analysere
  og forstå
  matematiske bevis, forklare de bærende ideene i et matematisk bevis og utvikle
  egne bevis

Underveisvurdering

Standpunktvurdering